Izolacija je fenomen. Fenomen je realnost. Realnost je briga. Briga je strah. Strah je reakcija. Reakcija je energija. Energija je pokret. Pokret je delovanje. Delovanje je rešavanje. Rešavanje je želja. Želja je ljubav. Ljubav je potreba. Potreba je traganje. Traganje je smisao. Smisao je život. Život je vreme. Vreme je trnutak. Trenutak je izolacija…

O3one je pokrenuo ovaj projekat kao potrebu za jačanjem socijalnog aspekta za vreme globalne pandemija COVID19, koja je krenula 2020. godine, sa težnjom da se pošalje apel na solidarnost i brigu o sebi i drugima.