O3ONE Art Space

O3ONE projekat je osnovan 2004. godine sa idejom da predstavi aktuelne umetničke prakse, koje zadiru u prostor ne samo umetnosti i kulture, već i nauke, tehnologije i održavanja životne sredine.

Projekat O3ONE je nezavisan multimedijalni umetnički projekat interaktivnog tipa, čiji je osnovni cilj podsticanje kreativnosti i kulture raznolikosti, kroz inovativne kulturne produkcije. Invencija, komunikacija i inovacija su imperativi projekta koji stalno razvija spremnost za prihvatanje novog i drugačijeg.

O3ONE projekat teži da predstavi savremenu umetničku scenu, da da nov smisao i značaj lokalnoj umetničkoj produkciji i da doprinese ostvarivanju i poboljšanju razmene ideja i informacija sa umetničkim centrima u svetu.

Pozicioniranjem savremene umetnosti i kulture unutar različitih društvenih grupa, ovaj projekat doprinosi boljem razumevanju i ostvarivanju kontakata sa širom publikom, gde svi zajedno, autori koji deluju u oblasti kulture i publika, u otvorenom dijalogu, čine neraskidivu celinu.

U proteklih dvadeset godina u galeriji O3ONE realizovano je preko 1000 izložbi, radionica, predavanja I promocija.