Naziv izložbe sugeriše ideju ličnog označavanja i formiranja tekstilne biblioteke, a osnovna koncepcija je izlaganje rezultata vežbi koje za cilj imaju razvijanje svesti o umetničkom istraživanju i procesu dizajniranja u oblasti tekstila. Na četvrtoj po redu izložbi Texlibris predstavljeni su radovi studenata prve i druge godine Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Odseka tekstil, nastali na predmetu Oblikovanje tekstila.

Pruga je jedan od ključnih likovnih aspekata oblikovanja tkane strukture i tematski okvir izložbe Tekslibris 4. Studenti prve godine su imali zadatak da slikovno promišljaju pojam pruga koristeći se različitim manuelnim tehnikama na papiru. Ritam teksta, arabeska, emocionalno stanje, važni događaji u njihovim životima i sl. kontekstualizovani su prugama, a idejna rešenja sa papira transponovana u male strukture netkanog i tkanog tekstila.
U pronalaženju adekvatnog načina transponovanja ideje sa papira i realizaciji struktura studenti su se bavili likovnim elementima specifičnim za oblast tekstila i ovladavali osnovnim tekstilnim principima građenja forme. Izložene minijaturne forme su beleške njihovog procesa rada.

Zadatak za studente druge godine je bio da dokumentuju (mobilnim ili dostupnim aparatom) pojavnost pruga, ili ono što oni smatraju prugama u okruženju. Odabrane digitalne fotografije su transponovane u idejna rešenja vektorskim programom, a potom u tkanice. Sva tri segmenta procesa rada su izložena ovom prilikom. Pojam ritma i repeticije, strukture i teksture, karakterističnih za dizajn tekstila, takođe su bili polje eksperimenta za studente.
Radovi su nastali u saradnji sa Arpadom Pulaijem, višim umetničkim saradnikom na Odseku tekstil, FPU. Za logo i vizuelni identitet izložbe zaslužan je Slaviša Savić, grafički dizajner, docent FPU.

Predmetni nastavnik
Maja Gecić, docent

Studenti prve godine modula Tekstil, šk. god. 2023/24: Katarina Vasiljević, Aleksandar Velinovski, Katarina Vundać, Petra Dimitrijević, Anđelina Jevtić, Sara Jovičić, Stefan Nakić, Olga Kostić.

Studenti druge godine modula Tekstil, šk. god. 2023/24: Jelena Anović, Ksenija Ilić, Milica Mladenović, Lana Parežanin, Ana Pažin, Sofija Rvović, Maja Simonović.