izložba fotografija/portreta, modifikovanih sečenjem i pletenjem.

Andreja Vasiljević, fotograf, dizajner, skuptor, multimedialni artista, donosi inovativni pristup u prezentaciji fotografija, portreta, skupljenih u 12 godina putovanja. Njegov najnoviji projekat je nastao iz želje da se posmatrač duže zaustavi pred fotografijama i da ispituje/otkriva detalje koji su za njih važni. Primarni fokus je usmeren ka osmehu i pogledu, dva važna parametra po kojima ocenjujemo drugu osobu. Igranje bojama, sečenjem i ponovnim sklapanjem (pletenjem) portreta, autor efikasno koristi tu inovativnu tehniku da privuče pogled ka istraživanju emocije, pogleda, izraza, simbolike…

O umetniku:

Andreja je razvio svoju kreativnu karijeru na američkim kontinentima radeći kao Advertising Creative Director i profesor u najprestižnijoj svetskoj školi kreativnog marketinga Miami Ad School. Do sada nije izlagao svoje radove u Srbiji. Njegove fotografije, skulpture i mutimedijalni paneli od recikliranih elemenata krase kompanije i privatne kolekcije širom SAD. Veoma je aktivan u izgradnji festivalskog upotrebnog arta (skulpture/građevine od drveta/metala, art cars). Kao fotograf, bavi se dokumentarnom, editorijalnom i fashion fotografijom, a većina fotografija su iz njegovog projekta EVO ENO ETO Portreti.