U skučenom prostoru i vremenu izolacije, nastaje izložba koja predstavlja različite ilustracije rađene za potrebe ilustrovanja nauke, promocije kulturnih događaja, dečijih murala, sporta kao i ličnih projekata nastalih u doba globalne epidemije. Autor Željko Lončar je dizajner i grafičar koji aktivno radi i učestvuje na kreativnoj sceni Srbije.

Izložba traje do 20.09.2020.

Upozorenje: Vodite računa o svom zdravlju i zdravlju ljudi sa kojima stupate u kontakt.
Preduzmite sve propisane preventivne mere.