Rolna platna nezategnuta i čista, iskonski je pobudila inspiraciju u nama. Ta tkanina postaje stvaralački predmet kao polazište za dalje istraživanje i stvaranje. Kroz iskustvo preoblikovanja slikarskog platna transformišemo puko platno u trodimenzonalno iskustvo. Postavljamo pitanje granica između slike i skulpture i pozivamo posetioce da ispitaju granice sopstvene percepcije. Ovakav odnos prema mediju, za nas svakako predstavlja vrstu amalgama dečje znatiželje i umetničkog istraživanja u kojoj svaka akcija čini korak ka otkrivanju novih oblika i mogućnosti. Dok se takav pristup umetničkog istraživanja ogleda u našem obraćanju pažnje na tehničke aspekte stvaranja I veštinu slikanja. Sam proces rada duboko inspirisan muzikom koju smo slušale dok smo stvarale, pa smo nastojale da tu vibraciju, ritam i emocije prenesemo. Oslanjajući se na likovni izraz trudile smo se da oblikujemo radove tako da odraze melodije koje su nas nadahnule i prenesemo harmoniju. Pa tako je jedna pokušala da oživi ritmičnost koja je odjekivala muzičkim tonovima kroz ponavljanje jasnih formi i oblika dok druga kroz živopisne boje nastojala da prenese živahnost proisteklu iz suptilne muzičke prisutnosti. Sama serija proistekla iz želje da istražimo zajednički prostor stvaralaštva, kao dve sestre koje se udružuju i tako i izađemo iz konvencijalnog okvira javnog umetničkog predstavljanja kroz dijalog oponirajućih senzibiliteta.