Osetiti zadovoljstvo svog zemaljskog plesa koji svaki nesvesni pokret čini podnošljivim.

/Sa žaljenjem hvalimo što smo dobili u venu/

Da li smo spremni da budemo probuđeni u zajedničku svest? Da budemo probuđeni u zajedničku želju bezgraničnog preplavljenog vakuuma, pitam, da li smo spremni? Savest govori jezikom Tere – zemlje bez granica iz koje smo došli – iz koje postajemo – iz koje bledimo.

/Kao ja kao mi kao pojedinačne statue antropocentrizma/

Setite se smrti u centru ere da biste se ponovo rodili da vaskrsnu iz sfera koje šapuću.

BITI I NE PRESTATI – NE PRESTATI I BITI